Thống kê Xổ Số Miền Bắc (XSMB)

Nhằm giúp quý khách hàng tăng khả năng lựa chọn đúng những con số sẽ về trong kỳ quay kế tiếp, chúng ta cần lọc và xem xét qua bảng cầu so sánh tần suất loto của từng con số với tỷ lệ trúng thưởng cụ thể (0-99) của xổ số truyền thống miền Bắc, và những đài tương ứng khác để đưa ra dự đoán xổ số chính xác nhất! 

LOTO HAY RA CÙNG NHAU

Kỳ trước về Kỳ này thường về
98 72,04
30 05,92
64 86,89
74 94,03
00 88,18
37 85,56
33 22,30
31 67,75
09 98,91
12 36,75
30 96,86
99 24,25
80 22,35
27 24,41
38 90,70
44 37,44
89 07,64
27 06,39
58 52,85
91 02,31
59 65,13
93 75,66
47 12,42
53 00,67
64 02,20
13 35,68
80 03,69

Hà Nội

Số

TP HCM

lần 1.59% 01 lần 0.79%
lần 1.59% 02 lần 0.79%
lần 1.06% 03 lần 1.59%
lần 0.53% 04 lần 
lần 1.59% 05 lần 0.79%
lần  06 lần 1.59%
lần 1.59% 07 lần 0.79%
lần 1.06% 08 lần 2.38%
lần 1.59% 09 lần 2.38%
lần 0.53% 10 lần 0.79%
lần 2.12% 11 lần 0.79%
lần 2.12% 12 lần 
lần 0.53% 13 lần 0.79%
lần 2.65% 14 lần 1.59%
lần 1.59% 15 lần 
lần 0.53% 16 lần 1.59%
lần 1.06% 17 lần 0.79%
lần  18 lần 1.59%
lần 1.59% 19 lần 2.38%
lần  20 lần 
lần  21 lần 0.79%
lần 0.53% 22 lần 0.79%
lần 0.53% 23 lần 1.59%
lần 0.53% 24 lần 0.79%
lần  25 lần 
lần 2.12% 26 lần 0.79%
lần 1.06% 27 lần 
lần 1.06% 28 lần 1.59%
lần 2.12% 29 lần 
lần 0.53% 30 lần 1.59%
lần 0.53% 31 lần 0.79%
lần 0.53% 32 lần 1.59%
lần  33 lần 
lần 1.06% 34 lần 0.79%
lần 1.06% 35 lần 
lần 1.06% 36 lần 1.59%
lần 0.53% 37 lần 0.79%
lần 1.06% 38 lần 2.38%
lần 1.59% 39 lần 3.17%
lần 2.65% 40 lần 0.79%
lần 0.53% 41 lần 0.79%
lần  42 lần 0.79%
lần 1.59% 43 lần 
lần 1.06% 44 lần 0.79%
lần 2.65% 45 lần 1.59%
lần 2.12% 46 lần 1.59%
lần 1.06% 47 lần 2.38%
lần 0.53% 48 lần 2.38%
lần 1.59% 49 lần 2.38%
lần 0.53% 50 lần 
lần 0.53% 51 lần 1.59%
lần 1.06% 52 lần 
lần  53 lần 
lần 1.59% 54 lần 1.59%
lần 1.06% 55 lần 0.79%
lần 0.53% 56 lần 2.38%
lần 1.59% 57 lần 0.79%
lần 1.59% 58 lần 
lần 1.59% 59 lần 
lần 1.59% 60 lần 
lần 0.53% 61 lần 1.59%
lần  62 lần 1.59%
lần 1.06% 63 lần 
lần 0.53% 64 lần 0.79%
lần 1.59% 65 lần 1.59%
lần 1.06% 66 lần 
lần 1.06% 67 lần 0.79%
lần 0.53% 68 lần 0.79%
lần 1.06% 69 lần 0.79%
lần  70 lần 0.79%
lần  71 lần 1.59%
lần 1.59% 72 lần 
lần 1.06% 73 lần 1.59%
lần 0.53% 74 lần 1.59%
lần  75 lần 
lần 1.06% 76 lần 1.59%
lần 2.12% 77 lần 
lần 1.59% 78 lần 0.79%
lần 1.59% 79 lần 0.79%
lần 0.53% 80 lần 0.79%
lần 0.53% 81 lần 2.38%
lần 1.06% 82 lần 
lần  83 lần 1.59%
lần  84 lần 0.79%
lần  85 lần 1.59%
lần 0.53% 86 lần 0.79%
lần 2.12% 87 lần 
lần 1.06% 88 lần 
lần 2.12% 89 lần 1.59%
lần 1.59% 90 lần 2.38%
lần 1.59% 91 lần 3.17%
lần 0.53% 92 lần 0.79%
lần 1.59% 93 lần 0.79%
lần 0.53% 94 lần 0.79%
lần 0.53% 95 lần 0.79%
lần 1.59% 96 lần 
lần  97 lần 1.59%
lần 0.53% 98 lần 0.79%
lần 1.06% 99 lần 0.79%